Konkurs na projekt pomnika Niepodległości we Wrocławiu

Gmina Wrocław zaprasza do udziału w konkursie na projekt pomnika Niepodległości we Wrocławiu.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej pomnika Niepodległości, który będzie zlokalizowany na skwerze przy pl. Legionów we Wrocławiu.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu – pomnika Niepodległości wraz z projektem zagospodarowania terenu. Celem zamawiającego jest równocześnie wzbogacenie przestrzeni miejskiej o dzieło sztuki wysokiej klasy.
Organizator pozostawia uczestnikom swobodę w sposobie ujęcia tematu i doborze artystycznych środków wyrazu.

Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w regulaminie.

Terminy:
• pytania o wyjaśnienie treści regulaminu: do 8 maja 2018
wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 14 maja 2018
koncepcje prac konkursowych w I etapie: do 3 września 2018

Regulamin i informacje:
http://bip.um.wroc.pl/przetarg/32394/projekt-pomnika-niepodleglosci-we-wroclawiu

Kontakt:
e-mail: pomnik.niepodleglosci@um.wroc.pl
sekretariatu Wydziału Kultury: tel. (71) 777 83 54


Nagrody

I miejsce – 50 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie szczegółowego opracowania pokonkursowego

II miejsce – 35 000 zł brutto

pozostali uczestnicy wybrani do złożenia pracy konkursowej otrzymują po 8 000 zł brutto (każdy)