Konkurs na projekty maskotek Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie”

Celem Konkursu jest uzyskanie projektu kompletu strojów w formie maskotek, które będą wykorzystywane jako promocyjny wizerunek Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie”. Konkurs ma charakter jednoetapowy, ogólnopolski. Skierowany jest do osób pełnoletnich oraz dzieci. Uczestnik konkursu powinien wykonać projekty dwóch strojów w formie maskotek dla dwóch Działów Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie”: Działu „Bogucice” oraz Działu „Zawodzie”. Prace konkursowe mogą być przygotowane w formie:  rysunku odręcznego, grafiki komputerowej, kostiumu, kolażu. Format prac rysunkowych i grafiki komputerowej wynosi A4 (210 x 297). Więcej na stronie www.mdkbogucice-zawodzie.pl


Nagrody

Do wygrania 2000,00 zł (brutto)!