Konkurs na rzeźbę do barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku

Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie, którego przedmiotem jest wykonanie modelu rzeźby figuralnej na  postumencie do fontanny znajdującej się w salonie parterów Ogrodu Branickich w Białymstoku.

Projektowana rzeźba powinna być formalnie wpisana w istniejący zespół 16 kamiennych puttów, stojących w parterach bukszpanowych salonu ogrodowego oraz stylistycznie korespondować z dekoracją rzeźbiarską białostockiej rezydencji, a także twórczo nawiązywać do indywidualnej formuły stylowej rzeźbiarza Jana Chryzostoma Redlera (XVIII w.). Rzeźba powinna przedstawiać żeńskie putto, będące alegorią Wiosny, z atrybutami Flory – mitologicznego bóstwa patronującego tej porze roku. Siedząca lub półleżąca postać powinna być umieszczona na kamiennym kopcu z elementami rudy darniowej.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. legitymujące się dyplomem ukończenia uczelni wyższej ma kierunkach: rzeźby, sztuk plastycznych lub konserwacji i restauracji dzieł sztuki, osoby prawne (pracownie artystyczne i firmy zajmujące się projektowaniem obiektów małej architektury) lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, dysponujące ww. osobami lub podmioty występujące wspólnie.

Regulamin konkursu oraz materiał ikonograficzny dostępne są na www.bip.bialystok.pl/postepowania/konkursy.


Nagrody

I nagroda: 8 000 PLN

II nagroda: 5 000 PLN

III nagroda: 2 000 PLN

Wyróżnienie: 1 000 PLN