Konkurs urbanistyczno-architektoniczny „Plac Fabryczny”

Urząd Miasta Bielsko-Biała i SARP Bielsko-Biała ogłaszają konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania rejonu pl. Fabrycznego w Bielsku-Białej. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 21 sierpnia 2018.

Podstawowym celem konkursu jest pozyskanie jak największej ilości koncepcji studialnych i pomysłów na zagospodarowanie rejonu Placu Fabrycznego w Bielsku-Białej oraz wybranie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego.

W pracach konkursowych istotnym elementem jest wykazania potencjału tego fragmentu miasta, jego możliwości użytkowych i atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów. Zamawiający oczekuje od uczestników konkursu współczesnych rozwiązań przestrzennych i urbanistyczno-architektonicznych, zaprojektowanych z poszanowaniem warunków: urbanistycznych, historycznych, społecznych, komunikacyjnych.

Terminy:
wnioski o dopuszczenie do udziału – do 21 sierpnia 2018
składanie prac konkursowych – do 15 października 2018

Regulamin i informacje:
http://sarp.com.pl/node/30


Nagrody

I nagroda – 40 000 zł
II nagroda – 20 000 zł
III nagroda – 10 000 zł