Konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych”

Fundacja Banku Ochrony Środowiska i Poczta Polska zapraszają do udziału w konkursie plastycznym „Świat oczami młodych” – na projekt znaczka pocztowego. Do konkursu mogą zgłaszać się szkoły i Domy Kultury reprezentujące młodych twórców – w wieku 10-19 lat.

„Świat oczami młodych” jest konkursem plastycznym dla młodzieży w wieku 10-19 lat, na projekt znaczka pocztowego poruszającego ważne społecznie tematy. Wydarzenie z jednej strony ma cel edukacyjny, z drugiej stwarza możliwość wypowiedzi i dyskusji. Druga edycja konkursu pod hasłem ”Ratujemy Klimat” jest poświęcona  tematyce zmian klimatu i sposobów jego ochrony.

Trzy najlepsze projekty wraz z nazwiskami ich autorów znajdą się na znaczkach wydanych w nakładzie minimum 80 tys. egzemplarzy.

Do konkursu mogą zgłaszać się placówki edukacyjne, domy kultury itp.

Terminy:
zgłoszenia do konkursu – do 11 kwietnia 2018
nadsyłanie prac – do 23 maja 2018

Regulamin i informacje:
http://oczamimlodych.pl/o-konkursie


Nagrody

trzy nagrody główne
10 wyróżnień
wartość nagród – 10 000 zł
/nagroda główna – nagrody rzeczowe dla autora projektu, koordynatora konkursu oraz placówki; wyróżnienie – nagrody rzeczowe dla autora projektu i koordynatora konkursu/

Na bazie zwycięskich prac powstaną trzy znaczki pocztowe z kolekcji „Oczami Młodych”, które Poczta Polska wyda we wrześniu 2018 roku, promujące sposoby ochrony klimatu.