Konkurs plastyczny „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”

Dom Kultury w Łapach zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”

Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno – kulturowe dziedzictwo. Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk. Ukazanie różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7 – 19 lat oraz dorosłych. Organizatorzy zapraszają do udziału uczniów wszystkich typów szkół (z wyjątkiem uczniów szkół plastycznych), podopiecznych placówek wychowania pozaszkolnego, klubów, świetlic oraz domów kultury.

Regulamin konkursu 


Nagrody

W regulaminie