Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Organizatorami konkursu są: Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego Leśniczówka Pranie.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki to już tradycja. W naszym konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych czy stowarzyszeń, którzy na adres organizatora prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w czterech kopiach.

Strona konkursowa: http://www.michalkajka.pl/xvi-ogolnopolski-konkurs-poetycki-im-michala-kajki/


Nagrody

I Nagroda: 2 000 PLN

II Nagroda: 1 000 PLN

III Nagroda: 500 PLN

Publikacje