Konkurs poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego ogłosiło Ogólnopolski Konkurs na zestaw poetycki o łącznej objętości do stu wersów, stanowiący spójną warsztatowo propozycję. Jury będzie rozpatrywać jedynie utwory dotąd nienagradzane, niepublikowane i niezgłoszone do publikacji.

Po raz kolejny Stowarzyszenie Literackie wręczy Nagrodę TETIS 
– za zestaw poetycki wyróżniający się nowatorstwem formalnym 
lub niekonwencjonalnością. Nagroda TETIS zostanie przyznana przez Jury propozycji poetyckiej wybranej osobno spośród wszystkich nadesłanych na Konkurs.

Opłata za uczestnictwo: 15 PLN

Strona konkursowa: http://slkkb.org.pl/ogloszenie-xxix-ogolnopolskiego-konkursu-poetyckiego-o-nagrode-im-k-k-baczynskiego/Nagrody

Nagroda TETIS