Konkurs rysunkowy (konkursy rysunkowe)

Najpopularniejsze narzędzia rysunkowe to: ołówek, węgiel, tusz rozprowadzany przy pomocy pędzla lub patyka, sangwina, mazak, pastel, kredka, piórko czy kreda. Rysunek powstaje poprzez pozostawienie śladu przez wymienione narzędzia barwiące na powierzchni papieru, tektury czy innej.

Konkursy rysunkowe dotyczą najczęściej wykonania rysunku na określony temat, niekiedy w określonej formie. Rysunkowi poświęcone są osobne konkursy, bądź jest on dopuszczany jako jedna z możliwych technik w konkursach na plakat, ilustrację, komiks czy wzorniczych. W ramach różnego rodzaju przeglądów sztuki rysunek jest traktowany jako autonomiczna dziedzina sztuk plastycznych, będąc klasyfikowanym podobnie jak grafika i malarstwo.

fot. Tim Wright / Unsplash

Najnowsze konkursy rysunkowe