XI Ogólnopolski Konkurs Rysunku Węglem – Łęczna 2018

Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Plama zaprasza do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Rysunku Węglem – Łęczna 2018. Temat konkursu „Kosmos”.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zasady
1. Temat konkursu „Kosmos”.
2. Technika – rysunek węglem na papierze, kartonie lub tekturze.
3. Format – minimum A3, maksimum B1.
4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs jedną pracę.

Kategorie wiekowe
Prace będą oceniane w pięciu grupach wiekowych:
• od 5 do 8 lat
• do 10 lat
• do 14 lat
• do 18 lat
• powyżej 18 lat

Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia do konkursu indywidualne lub poprzez placówki i stowarzyszenia kultury lub placówki oświaty.

Termin nadsyłania prac:
do 15 czerwca 2018

Regulamin i informacje:
www.ck.leczna.pl

 


Nagrody

Nagrody rzeczowe o łącznej wartości 3 600 zł
(jedna osoba nie może otrzymać nagrody o wartości powyżej 750 zł)

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w dniach 4 października – 4 listopada 2018 w Osiedlowym Domu Kultury w Łęcznej.