KONKURS „ULICA THEMERSONÓW”

Płocka Galeria Sztuki zaprasza studentów i absolwentów wydziałów artystycznych do wzięcia udziału w konkursie „Ulica Themersonów”.

Do konkursu można zgłosić do trzech prac, w dowolnej technice rysunkowej (węgiel, ołówek, kredka, frotaż itp.) lub grafiki warsztatowej (linoryt, drzeworyt, akwatinta itp.), w formacie nie większym niż 100 x 70 cm, lub scenorys do wybranego fragmentu literackiego, wiersza lub filmu artystycznego Themersonów.

Od uczestników oczekuje się nawiązania do awangardowej postawy Franciszki i Stefana Themersonów – artystów urodzonych w Płocku. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane ani eksponowane.

Termin zgłaszania prac:
do 14 maja 2018

Regulamin i informacje:
http://plockagaleria.pl/pl/konkursy/details/article,832,1,1.html

 


Nagrody

I miejsce – 3 000 zł
II miejsce – 2 000 zł
III miejsce – 1 000 zł