KONKURS #WOLNOŚĆ – CZYTAJ DALEJ NA POWIEŚĆ DLA MŁODZIEŻY

Narodowe Centrum Kultury i Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej zapraszają do udziału w konkursie #WOLNOŚĆ – czytaj dalej na powieść z wątkami niepodległościowymi dla młodzieży.

Celem inicjatywy jest zainteresowanie młodzieży jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach narodu polskiego, jakim było odzyskanie suwerennego i niepodległego Państwa Polskiego.

Pierwszym etapem konkursu jest stypendium literackie Fundacji PGZ. Spośród zgłoszeń zostanie wybranych 10 stypendystów, którzy podczas czteromiesięcznego stypendium będą mieli za zadanie napisać powieść skierowaną dla jednej z dwóch kategorii wiekowych:
• I kategoria: 11-14 lat
• II kategoria: 15 -18 lat

Aby ubiegać się o stypendium, należy do 15 marca 2018 roku złożyć do Fundacji PGZ:
• formularz zgłoszeniowy wraz z opisem pomysłu na powieść, napisanym w języku polskim, o objętości maksymalnie 1 800 znaków ze spacjami,
• fragment powieści o objętości 3 stron maszynopisu.

W drugim etapie konkursu spośród powieści napisanych przez stypendystów zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca w obu kategoriach wiekowych, którym zostanie przyznana nagroda pieniężna. Dwie najlepsze powieści zostaną wydane w formie książkowej.

Termin zgłaszania się do programu stypendialnego:
do 15 marca 2018

Regulamin i informacje:
http://fundacjapgz.pl/projekty-fundacji/stypendium-literackie-fundacji-pgz/


Nagrody

10 stypendiów po 12 000 zł
nagrody w obu kategoriach:
I miejsce – 15 tys. zł
II miejsce – 10 tys. zł
III miejsce – 5 tys. zł