Konkurs Artystyczny PKPZin

Konkurs artystyczny dla osób powyżej 16 roku życia. Autor/-ka powinien/-na przesłać zestaw pięciu prac fotograficznych, malarskich lub graficznych, w formie elektronicznej. Tematyka prac dowolna….

KONKURS FILMÓW AMATORSKICH KLAPS

Ogólnopolski konkurs filmowy skierowany do młodzieży w wieku 15-24 lata, organizowany przez Samorząd Uczniowski ZSO nr 6 w Bydgoszczy. Filmy można nadsyłać w kategoriach:…