Książka przyjazna dziecku

Od 2013 roku Muzeum Zabawek i Zabawy organizuje konkurs pt. „Książka przyjazna dziecku”.
Konkurs ma charakter cykliczny i odbywa się co 2 lata naprzemiennie z konkursem „Zabawka
przyjazna dziecku”.
Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie polskiej książki dla dzieci w wieku 7-14 lat,
przybliżającej tematykę tradycji, historii, sztuki, wartości regionalnych charakterystycznych dla
poszczególnych obszarów i miejscowości Polski. Oczywiście są to kryteria dodatkowe, głównym
jest wartość literacka utworu.
Zachęcamy do udziału!


Nagrody

10.000 zł