„make me! 2022” – konkurs wzorniczy

Międzynarodowy konkurs wzorniczy make me!, kluczowy element Łódź Design Festival, którego najważniejszym celem jest prognozowanie nadciągających trendów i idei, oraz wsparcie młodych projektantów, którzy są gotowi do startu. 

Konkurs realizowany od 2008 roku, adresowany jest nie tylko do designerów, ale także adeptów kierunków artystycznych i projektowych.

Dedykowany wszystkim, których do procesu projektowego zapala impuls wywołany dostrzeżeniem potrzeby lub problemu. W make me! nagradzane są również projekty eksperymentujące z materiałem czy poszukujące nowych interpretacji dotychczasowych funkcji. Zgłoszone prace oceniane są dwuetapowo przez specjalnie dobrane, różnorodne w swoich zainteresowaniach grono jury.

Opłata rejestracyjna: 150 PLN

Uczestnicy Konkursu (w tym wszyscy członkowie nieformalnych grup projektowych) muszą mieścić się w przedziale wiekowym od 20 do 35 roku życia.

Organizatorem konkursu jest Łódź Art Center.

Regulamin: https://makeme.lodzdesign.com/pl/regulamin/


Nagrody

Pula nagród: 60 000 PLN