„Miasto, budynek, plac i Ja – …AKCJA!” – konkurs filmowy

Tematyka konkursu to odkrywanie miejsc, zdarzeń, przestrzeni mających znaczenie dla młodych ludzi, będących u progu wyboru swojej drogi zawodowej.

Konkurs ma formę otwartą i jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób fizycznych, działających indywidualnie i poza zakresem działalności gospodarczej, będących studentami, szczególnie, wydziałów architektury, architektury krajobrazu, architektury wnętrz w państwowych i prywatnych szkołach wyższych, akademii sztuk pięknych oraz innych uczelni zainteresowanych realizacją video.

Mała forma filmowa powinna w sposób jednoznaczny przekazać najważniejsze problemy młodego pokolenia, które mają wpływ i decydują o życiowych wyborach młodzieży. Jednocześnie powinna być osadzona w charakterystycznej przestrzeni architektonicznej bohatera filmu, pokazując jego relacje z otoczeniem.

Minimalna długość jednej animacji to  2 minuty, a maksymalna to 3 minuty.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie.

Strona: https://film-konkurs.pans.nysa.pl


Nagrody

I miejsce: nagroda Rektora PANS w Nysie w wysokości 1 000 PLN
Wyróżnienia równorzędne: nagrody rzeczowe Rektora PANS w Nysie
Nagroda publiczności: 1 000 PLN