Miasto Komiksów: konkurs na komiks zaangażowany społecznie

Konkurs jest adresowany do rysowników-amatorów w wieku od 16 do 26 lat.

Tematem pracy powinien być ważny (zdaniem autora/autorki) problem społeczny dostrzegalny w najbliższym otoczeniu. Celem powstałych komiksów ma być jednak nie tylko krytyka zaobserwowanych negatywnych zjawisk, ale również próba wskazania możliwych dróg ich pozytywnej zmiany.

Powstające komiksy „zaangażowane społecznie” mogą przyjąć różnorodne formy, a kryterium ich oceny będzie oryginalność wypowiedzi i trafność oddania lokalnych realiów w połączeniu z umiejętnością wpisania ich w bardziej uniwersalny kontekst.

 

W konkursie przewidziane są następujące nagrody:
– 3 000 zł dla zwycięzcy
– 3 wyróżnienia po 500 zł

Strona konkursu