Międzynarodowe Triennale Rysunku Studentów

Organizatorem Triennale jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Taki obraz rysunku zdecydowanie broni jego kluczowej funkcji, jaką jest podstawa doświadczania twórczego, zwłaszcza w programach uczelni artystycznych. Jest gwarantem swobodnego, autentycznego rozwoju młodych artystów w poszukiwaniu własnego języka, w konstruowaniu własnej tożsamości artystycznej, wolnej od uzależnień i głosów z zewnątrz.

W konkursie mogą brać udział studenci Wyższych Szkół Artystycznych z Polski i z zagranicy. Kwalifikacji prac na wystawę będą podlegać manualne dzieła rysunkowe, wykonane w technice dowolnej na cienkim podłożu (papier, folia…), których dłuższy bok nie przekracza 140 cm. Prace na twardych podkładach (płyta, deska, blejtram, szkło..), jak i rysunki oprawione w szyby nie będą kwalifikowane. Organizator nie dopuszcza do konkursu prac wykonanych technikami komputerowymi.

Każdy uczestnik może nadesłać do trzech prac powstałych w trakcie studiów, w uczelni bądź poza nią, w latach 2018 – 2019. W konkursie mogą brać udział również absolwenci – dyplomanci z 2019 roku.

Udział w pierwszym etapie Konkursu jest nieodpłatny.

Regulamin: https://asp.katowice.pl/files/news/1286/3_mtrs_zalozenia_ideowe_regulamin_i_zgloszenie_pl_2020.pdf


Nagrody

Grand Prix: 10 000 PLN

I Nagroda: 5 000 PLN

II Nagroda: 3 000 PLN

III Nagroda: 2 000 PLN

Wyróżnienia honorowe, wystawa, katalog