Międzynarodowy Konkurs Sztuki na Bilbordach Art Moves 2015

Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, artystów, studentów. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Prace można nadsyłać do dnia 22.07.2015 do godz. 24:00 drogą elektroniczną na adres: artmoves(at)tlen.pl

Konkurs jest częścią 8 Międzynarodowego Festiwalu Sztuki na Bilbordach Art Moves.

Praca konkursowa ma być twórczą wypowiedzią artystyczną, nawiązującą do konkursowego hasła, które w tym roku brzmi: Co ma wartość? Czy wszystko da się kupić za pieniądze?

Konkursowe hasło można traktować jako metaforę procesów zachodzących we współczesnym świecie. Co ma wartość we współczesnym świecie? Co nadaje sens ludzkiej egzystencji – wartości czy pieniądze? Czy miłość, wolność, prawdę, piękno da się przeliczyć na pieniądze? Czy pieniądze są celem, czy środkiem do celu? Po co nam pieniądze, jeśli to one, a nie my zaczynają dominować i rządzić we współczesnym świecie? Czy świat, którego przewodnią zasadą jest maksymalizacja zysków jest w stanie przetrwać? A jeśli nawet, to czy na tym świecie będą żyli ludzie – istoty myślące i czujące? Czy moglibyśmy zacząć traktować pieniądze jako narzędzie, które pomaga ludzkości w rozwoju, a nie jako nadrzędną wartość, organizującą współczesną rzeczywistość? Jak chcielibyśmy, by wyglądał współczesny świat, zorganizowany na lepszych, sensowniejszych zasadach? Jakie cele i wartości powinniśmy wcielać w życie, by ludzkość nie zginęła pod naporem społecznych nierówności, nacjonalizmów i etniczno-religijnych waśni?

Tegoroczną edycję konkursu chcielibyśmy zadedykować Susan O’Malley – amerykańskiej artystce i kuratorce z Kalifornii, która tragicznie zmarła w lutym tego roku. Susan brała udział w Festiwalu Art Moves w 2012, dwukrotnie była jurorem Konkursu Sztuki na Bilbordach, zawsze wnosiła swój optymizm, siłę i profesjonalizm. W swoich pracach poruszała ważne i aktualne tematy. Hasło tegorocznego konkursu na pewno byłoby jej bliskie.

Więcej informacji o Konkursie i Festiwalu można znaleźć na: www.artmovesfestival.org

i na naszym facebooku


Nagrody

 

10 najlepszych prac, wyłonionych przez międzynarodowe jury zostanie pokazanych na bilbordach w przestrzeni miejskiej Torunia we wrześniu/ październiku 2015.

Autor najlepszej pracy otrzyma Główną Nagrodę w wysokości 5000 PLN.