„Młody Kierowca” – konkurs dla młodzieży

Konkurs organizowany jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach obchodów jubileuszu 200. rocznicy powstania Centralnej Administracji Drogowej. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do czynnego zainteresowania się tematem bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwój kreatywności wśród młodzieży, a także inspirowanie do twórczych poszukiwań w różnych dziedzinach sztuki.

Konkurs polega na przygotowaniu pracy w grupie od 2 do 4 osób (uczniowie szkół ponadpodstawowych) w jednej z poniższych form:

  1. plakat,
  2. film (np. fabuła, dokument, wywiad, reportaż, animacja, eksperyment),
  3. forma przestrzenna.

Praca konkursowa powinna nawiązywać do młodych kierowców, ich właściwych zachowań w ruchu drogowym, odpowiedzialnego podejścia do bezpieczeństwa ruchu drogowego i poszanowania prawa, kształtowania właściwych postaw w ruchu drogowym, spostrzeżeń odnośnie ulepszania rozwiązań komunikacyjnych stosowanych na drogach krajowych i autostradach.

Regulamin: https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/l/lamiemy-stereotypy-generalna-dyr_34831/REGULAMIN%20KONKURSU%20KREATYWNEGO%2002.09.2019%20na%20stronę.pdf


Nagrody

Nagrody rzeczowe o wartości 4 300 PLN