Młodzieżowy Konkurs Filmu Przyrodniczego

Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi zaprasza do udziału w Młodzieżowym Konkursie Filmu Przyrodniczego w ramach XX edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego w 2024 roku. Konkurs skierowany jest do młodych filmowców – w wieku od 10 do 20 lat.

Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego to największy przegląd filmu przyrodniczego w Polsce o ugruntowanej renomie i długoletniej tradycji sięgającejroku 1980. Zasadniczym celem Festiwalu, realizowanym konsekwentnie od lat, jest udostępnianie i upowszechnianie dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej w specyficznym obszarze filmu przyrodniczego.

Filmy konkursowe powinny mieć długość od 3 do 15 minut i zrealizowane być mogą dowolnym sprzętem rejestrującym obraz i dźwięk. Mogą to być filmy w formule dokumentalnej, fabularnej lub animacyjnej. Wskazane jest, aby związane były tematycznie z mottem XX MFFP, czyli zjawiskiem „powrotu przyrody” (roślinności, dzikich zwierząt, ptaków itp.) w przestrzenie miejskie – lecz nie jest to wymóg obligatoryjny. Filmy mogą być dziełem jednego Autora lub Zespołu realizacyjnego (praca zbiorowa) i powinny być zrealizowane po 1 stycznia 2023 roku.

Strona: http://www.festiwalpuchalskiego.pl


Nagrody

Nagrody – informacja na stronie