Muzyka Jest Piękna – konkurs literacki

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu ogłosił IV Ogólnopolski Konkurs Literacki – Muzyka jest piękna – bajka-opowiadanie dla dzieci. 

Celem konkursu jest promocja wartościowej literacko i graficznie bajki-opowiadania dla dzieci (w wieku do 12 lat), która będzie pomocą edukacyjną w zakresie szeroko pojętego elementarza zasad muzyki.

W konkursie może uczestniczyć autor lub grupa autorów, którzy indywidualnie lub we współpracy przygotują tekst oraz ilustracje bajki-opowiadania. Tekst powinien być prozatorski, technika ilustracji jest dowolna.

Opłata za uczestnictwo: 150 PLN.

Regulamin: www.dimk.diecezja.opole.pl.Nagrody

Publikacja wskazanej przez jury bajki-opowiadania oraz jej promocja.
Autor/autorzy opublikowanej bajki-opowiadania nieodpłatnie otrzymują 100 egzemplarzy publikacji.