Nagroda Literacka m. st. Warszawy

Do konkursu należy zgłosić książki z następujących kategorii:

  • proza
  • poezja
  • literatura dziecięca (tekst + ilustracje)
  • edycja warszawska (pozycje varsavianistyczne)
  • warszawski twórca (całokształt twórczości)

Książki mogą zgłaszać wydawcy, bibliotekarze, czytelnicy lub księgarze

Więcej na stronie www.kulturalna.warszawa.pl/nagroda-literacka,1,7067.html?locale=pl_PL


Nagrody

  • proza – 20.000 zł
  • poezja – 20.000 zł
  • literatura dziecięca – 20.000 zł za tekst i 20.000 zł za ilustracje
  • edycja warszawska – 20.000 zł
  • warszawski twórca – 100.000 zł