Nagroda PAP im. Kapuścińskiego

Do 15 października przedłużono termin nadsyłania zgłoszeń do IV edycji Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego przyznawanej autorom informacji – zarówno tekstów, jak i relacji radiowych czy telewizyjnych, a także zdjęć. Nazwiska laureatów poznamy w grudniu.

Nagroda PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego przyznawana jest autorom najbardziej rzetelnych, obiektywnych i poprawnych warsztatowo informacji – zarówno tekstów i zdjęć, jak i relacji radiowych oraz telewizyjnych. Polska Agencja Prasowa ustanowiła ją cztery lata temu, aby promować wartości bliskie i Agencji, i patronowi wyróżnienia: obiektywizm, rzetelność oraz dociekliwość.

Kryteria podlegające ocenie to m.in.: rzetelność – rozumiana jako umiejętność oddzielania informacji od opinii i komentarzy, wartość informacyjna relacji – komunikatywność informacji opartych na wiarygodnych i sprawdzonych źródłach. Ważne są także walory warsztatowe: jakość stylu i języka bądź warsztatu filmowego czy radiowego, czytelność sformułowań, logika wywodu oraz zwięzłość, bez pomijania istotnych dla tematu okoliczności.

Nagroda PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego przyznawana jest co roku. Na każdego z laureatów czeka 20 tys. zł.

W  III edycji nagrody jej laureatami zostali: Witold Szabłowski za materiał „Dom pełen Ukraińców”, opublikowany w „Gazecie Wyborczej”, Jakub Kamiński za fotoreportaż „Strefa Gazy, strefa grozy”, opublikowany w książce pt. „Prawo do wody”, Wojciech Królikowski za reportaż „W oku Boga” nadany w TVP Katowice oraz Mikołaj Lizut za materiał „Dzieci dzieci”, nadany w Radiu Roxy.


Nagrody

20 tys. złotych