Neon dla Centrum Kultury w Lublinie

Celem Konkursu jest wyłonienie projektu neonu, który zostanie zamieszczony na elewacji budynku Centrum Kultury w Lublinie.

Konkurs ma charakter otwarty, a każdy z uczestników może złożyć dowolną liczbę prac.

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Edukacji Kulturalnej w Lublinie oraz Centrum Kultury w Lublinie – Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie REWIRY.

Regulamin: http://ck.lublin.pl/wp-content/uploads/2020/07/Konkurs-na-neon-regulamin.pdf


Nagrody

I Nagroda: 5 000 PLN
Wyróżnienia