„NIE ZAPOMNIJ O WODZIE” – konkurs literacki

Fundacja Aeris Futuro zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Literackim „Nie zapomnij o wodzie”, organizowanym w ramach projektu „Hydrozagadka – jak wygrać z suszą?” (z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG).

Praca konkursowa może mieć dowolną formę utworu literackiego (wiersz, proza, bajka itp.) oraz poruszać kwestie problemu i/lub rozwiązania zjawiska suszy, retencji i sytuacji hydrologicznej w województwie małopolskim. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane, których autorem jest osoba zgłaszająca.

Celem konkursu jest budowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko, kształtowanie gotowości i umiejętności działania w zakresie ochrony środowiska oraz uświadomienie ogromnej roli retencji i bioróżnorodności w życiu codziennym. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną indywidualnie stworzoną pracę.

Ws regulaminu kontakt z Organizatorem:  kontakt@aerisfuturo.pl


Nagrody

Nagrody rzeczowe