NOTO – Międzynarodowy Studencki Konkurs im. Józefa Czapskiego

Konkurs jest częścią projektu Noto Art, który realizowany jest od 2012 roku. Konkurs jest unikalnym w swoim charakterze wydarzeniem artystycznym. Jego zadaniem jest popularyzacja idei intymnej notacji. Ukazanie poprzez Konkurs zeszytowych zapisów pozwala także na nietypowy podgląd aktualnych tendencji w sztuce i życiu społecznym młodych artystów. W trzech edycjach Konkursu w 2012, 2014 i 2016 roku, wzięło udział około 400 studentów ze wszystkich uczelni i wydziałów artystycznych w Polsce.

Hasłem przewodnim Konkursu jest słowo POCZĄTEK,rozumiane między innymi jako: start, młodość, inicjacja, narodziny koncepcji, rozpoczęcie dzieła, liniowa narracja,tajemnica oraz czas będący miarą rzeczy.


Nagrody

 

Nagroda Główna Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie- 1000zł

Nagroda Fundacji Noto Art- 600zł

oraz inne nagrody i wyróżnienia