OBIEKTYWNIE ŚLĄSKIE – konkurs film | fotoreportaż

Obiektywnie Śląskie to konkurs na najlepsze fotoreportaże i filmy o Śląsku. 1 lipca 2023 rozpoczęła się 13 edycja. Tegoroczne hasło przewodnie brzmi: ŚLĄSKI PORTRET.

Celem konkursu jest subiektywne przedstawienie w ciekawy i oryginalny sposób tego, co tradycyjnie „śląskie” – śląskiej kultury, tradycji, różnorodności, a także tego, co dopiero się kształtuje i stanowi inspirację dla mieszkańców regionu.

Organizatorem Konkursu jest stowarzyszenie Instytut Roździeńskiego. Organizatorom zależy na prezentacji całego województwa śląskiego poczynając od Beskidów przez Górny Śląsk, Śląsk Cieszyński i Zagłębie, aż po Częstochowę.

Tradycyjnie nie narzucamy interpretacji tematu, a jedynie nakreślamy obszary twórczych poszukiwań. Odnosząc się do znaczenia słowa portret: „wydobywać na światło dziennie”, „wyjawiać” i „pokazywać”, zachęcamy do wydobywania i portretowania śląskiej tradycji, kultury, historii, a także odkrywania współczesnego rysu oraz różnorodności regionu i osób z nim związanych.

Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać Prace Konkursowe w następujących kategoriach:

1)     Fotoreportaż złożony z 3-7 zdjęć,

2)     Fotokast o maksymalnej długości 2 minut,

3)     Film o maksymalnej długości 2 minut.

Regulamin, strona: https://obiektywnieslaskie.pl


Nagrody

Nagrody rzeczowe
Wystawa