Ogólnopolski Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej „Szukamy Nikifora”


XII edycja ogólnopolskiego konkursu „Szukamy Nikifora”, organizowanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Arche, Fundację Leny Grochowskiej oraz Arche SA.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy artyści amatorzy, którzy ukończyli 16 lat.

Konkurs ma na celu propagowanie sztuki amatorskiej oraz twórców z kręgu sztuki naiwnej, którzy wykształcili swój sposób obrazowania świata, nie mieszczący się w naukowych schematach. Osób, które nie stosując perspektywy zbieżnej oraz klasycznego światłocienia ukazują swoje spojrzenie na otaczającą ich rzeczywistość. Prac, które poprzez swój niepowtarzalny charakter niosą ze sobą ładunek emocjonalny, pomijając wartość literacką.

Do konkursu może przystąpić każdy artysta nieprofesjonalny tworzący malarstwo, grafikę warsztatową lub rysunek.

Konkurs jest imprezą towarzyszącą Targom Rękodzieła Artystycznego.

Regulamin: https://arche.pl/file/File_648b0a5c9f2c2.pdf


Nagrody

Nagroda Grand Prix: 3 000 PLN – praca nagrodzona nagrodą Grand Prix przechodzi na własność organizatora
I Nagroda: 1 000 PLN
II Nagroda: 600 PLN
III Nagroda: 400 PLN
wyróżnienia specjalne i honorowe