Ogólnopolski Konkurs Sztuki Sakralnej OKSSa 2023

Fundacja Maria i Marta ogłosiła nabór prac do OKSSa 2023. Akceptowane techniki: malarstwo // grafika // grafika warsztatowa (poligrafia artystyczna) // grafika komputerowa // rysunek // typografia // fotografika artystyczna // witraż płaszczyznowy oraz inne techniki płaszczyznowe. Organizatorzy zapraszają artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych.

Temat edycji to: „Miłość Ojca”. Nadesłać można maksymalnie 3 prace stworzone w latach 2013-2023.

Celem Konkursu jest także poszukiwanie odpowiedzi na pytania o istotę i zadania współczesnej sztuki sakralnej, jak również o jej język i formę. Czym jest, może lub powinna być współczesna sztuka sakralna? W jaki sposób mogłaby przekazywać prawdy związane z wiarą oraz wyrażać chwałę Boga? Czy każdy współczesny styl w równym stopniu nadaje się do wyrażania prawd ewangelicznych? W jaki sposób współcześni artyści mogą twórczo czerpać z tradycji ikonograficznej ukształtowanej w chrześcijańskiej sztuce sakralnej w poprzednich wiekach? A także: czy dzisiaj jesteśmy w stanie „wpuścić” do przestrzeni sakralnej dzieła sztuki, które przekraczają nasze wyobrażenia, oczekiwania i upodobania wyznaczone przez minione epoki?

Strona, regulamin, załączniki: www.okssa.pl.


Nagrody

Pula nagród: 34 000 PLN
Wystawa