OOPAK konkurs na opakowanie opolskiego produktu spożywczego

Celem Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie opakowania produktu spożywczego, mającego szansę zaistnieć na rynku pod względem funkcjonalności, racjonalności wykorzystania materiału, efektywności zabezpieczenia produktu, innowacyjności oraz estetyki. Celem konkursu jest również pokazanie oraz wyróżnienie oryginalnych rozwiązań konstrukcyjnych i graficznych.

Konkurs OOPAK jest przeprowadzany dwuetapowo:  

Pierwszy etap to kwalifikacje do udziału w warsztatach prowadzone przez Kapitułę konkursu na podstawie złożonych prac.

Drugi etap to realizacja zadań podczas zajęć warsztatowych organizowanych przez Dobrotekę.

 

Konkurs zakłada opracowania w jednej z czterech kategorii zgodnie z wytycznymi producentów – Partnerów Organizatorów:

1) opakowanie piwa – Browar Namysłów

2) opakowanie baby food – Nutricia / Danone

3) opakowanie słodyczy – Mondelez Polska Production sp. z o.o.

4) opakowanie lodów – Nestle Polska

 

Szczegóły na:

www.chespa.eu

www.dobroteka.pl/wydarzenia

www.ocrg.opolskie.pl

www.czerwiecprojektowy.pl


Nagrody

W drugim etapie konkursu przyznawana jest jedna pieniężna Nagroda Główna w wysokości 10 000PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) ufundowana przez Chespa oraz wyróżnienia w kategoriach produktowych w wysokości 1 500PLN (słownie: tysiąc pięćset) ufundowane przez Partnerów zgłaszających produkt. Laureaci drugiego etapu mają możliwość odbycia półrocznego stażu w Chespa.