OPEN CALL – IV Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu

Fundacja Jak Malowana zaprasza Artystki i Artystów do wzięcia udziału w wystawie współczesnej tkaniny artystycznej.  

RAZ, DWA, TRZY, ZNIKASZ TY…   Hasło tegorocznej edycji Biennale Tkaniny Artystycznej przewrotnie przypomina niewinną dziecięcą wyliczankę. Przywołuje jednak zjawisko dość znamienne dla wielu aspektów dzisiejszego, podatnego na zmianę, świata. Niesie w sobie również pewien paradoks. Na naszych oczach znikają lasy, lodowce, miejsca, całe miasta… Nie znikają natomiast nierówności społeczne. W tegorocznej odsłonie Biennale chcemy przyglądać się rozmaitym przejawom owego (nie)znikania.   Pisz, pisz aż w pisaniu znikniesz / patrz patrz aż w patrzeniu znikniesz, pisała Krystyna Miłobędzka. Bo znikanie może być również rozumiane jako zatracenie w procesie twórczym, w działaniu. Zanikaniu często towarzyszy zapominanie… Chcemy zatem upomnieć się o pamięć, trwanie, opowieść, aby później zbudować wielowątkową wystawę, złożoną z rozmaitych opowieści, tych odnoszących się do osobistych, intymnych doświadczeń, jak i tych podejmujących problemy i zjawiska społeczne, polityczne, kulturowe.

Praca powinna powstać w ciągu ostatnich 5 lat, nie przekraczać wymiarów 3x3x3 m oraz nie ważyć z opakowaniem więcej niż 15 kg.

Biennale kierowane jest do artystów, którzy tworzą w dziedzinie szeroko pojętej tkaniny artystycznej i sztuki włókna. Do udziału w wystawie Organizator zaprasza zarówno artystów profesjonalnych, jak i początkujących adeptów sztuki.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy na stronie www.btapoznan.pl  

Nagrody

Nagrody mają charakter honorowy
Statuetki