OPEN CALL – Kinomural

Kinomural ogłosił nabór do programu tegorocznej edycji. Temat przewodni to “Odmienne stany świadomości”.

Kinomural to nowe medium, które powstaje z połączenia sztuki audiowizualnej z tkanką miejską. Co roku swoje prace na wrocławskich kamienicach pokazuje kilkadziesiąt artystek i artystów z całego świata (m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Bułgarii, Rumunii, Francji, Turcji, Polski, Anglii, Hiszpanii, Belgii). We wrześniu, po raz kolejny, w wybranych dzielnicach miasta, na bocznych ścianach budynków symultanicznie odbywać się będą projekcje audiowizualne – różnego rodzaju formy filmowe, od wideoartu, przez dźwiękowy performance, kino eksperymentalne, po instalacje audiowizualne. W tym roku jedna z nadodrzańskich ścian w całości zostanie poświęcona na przegląd prac twórczyń i twórców wyłonionych w naborze OPEN CALL.

OPEN CALL wokół tematu snu  

„Sen należy do najbardziej osobistych doświadczeń człowieka. Jest częścią świadomości, nad którą nie mamy władzy, gdyż świeci światłem dalekim, wydobywającym się stamtąd, gdzie bywamy tylko czasami. Nie wiemy, czym są światy, po których nawigujemy podczas marzenia sennego. Mapuje je po omacku nasza świadomość wraz ze starszym rodzeństwem: podświadomością i nieświadomością. Psychologowie twierdzą, że istnieje specjalna kategoria nazywana „sny wielkie”. Charakterystyczną cechą wskazującą, że sen należy do kategorii „wielkich” jest przemożna potrzeba opowiedzenia go drugiej osobie – nie da się go zachować dla siebie. U ludów pierwotnych takie treść przekazywano całemu plemieniu jako przesłanie bóstw i przeżywano je wspólnie.”

Prace zgłoszone do OPEN CALL mogą być pracami stworzonymi specjalnie na potrzeby naboru, bądź też projektami z wcześniejszego dorobku artystki/artysty.

Organizatorem jest Fundacja Kinomural.

Strona: http://www.kinomural.com/pl/about


Nagrody

3 nagrody po 2 000 PLN