Open Call: narracyjne prace dźwiękowe non-fiction

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza nabór na narracyjne prace dźwiękowe non-fiction dla twórców z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Konkurs jest realizowany we współpracy z Radio Atlas jako wydarzenie towarzyszące konferencji Digital Cultures.

Celem konkursu jest promocja najciekawszych twórców audio z regionu oraz pobudzenie zainteresowania tematyką audio wśród autorów z Armenii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy powyżej 18-tego roku życia.

Temat
Ludzki głos był nośnikiem historii na długo zanim stał się nim tekst czy papier. Opowieści przekazywane z ust do ust przez stulecia podtrzymywały lokalne mity i były motorem przełomowych zmian społecznych. Jakie historie opowiadamy za pomocą dźwięku dziś, kiedy codziennie jesteśmy świadkami tak wielu istotnych procesów? Jaką rolę w opowiadaniu historii odgrywa narracyjny soundscape? W jaki sposób opowiadać historie tak, żeby były dla one odbiorców najbardziej immersyjne?

Prace konkursowe w formacie wav lub mp3, zawierające transkrypcję na język angielski nie mogą przekroczyć 10 minut.

Termin nadsyłania prac:
do 10 sierpnia 2018

Regulamin i informacje:
https://iam.pl/pl/open-call-non-fiction-narrative-audio-works

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres:
digitalcultures@iam.pl


Nagrody

Trzy zaproszenia na koszt Instytutu Adama Mickiewicza na odbywającą się w dniach 24-25 września w Warszawie międzynarodową konferencję Digital Cultures. Najlepsza praca zostanie również opublikowana na portalu Radio Atlas www.radioatlas.org.