OPEN CALL Open Air Theatre Festival – rezydencja artystyczna

Centrum Kultury Agora we Wrocławiu w kooperacji z organizacjami artystycznymi z Czech,  Słowacji, Węgier i Polski zaprasza do udziału w Open Callu w ramach międzynarodowego festiwalu Open Air Theatre Festival.

Nabór jest kierowany do młodych artystów związanych z różnymi tworzywami cyrku, teatru i muzyki, dla których istotnym elementem twórczym jest budowanie nowych wartości na styku różnych kultur, z wykorzystaniem różnorodnych dziedzin sztuki (twórcy teatralni, ze szczególnym uwzględnieniem cyrkowców, akrobatów, performerów i muzyków, którzy nie ukończyli 26 roku życia).

Naszym tematem warsztatowym staną się zmiany klimatyczne, które dotykają nas ponad wszystkimi możliwymi podziałami. Celem tygodniowej rezydencji we Wrocławiu jest stworzenie unikalnego, interdyscyplinarnego projektu bazującego na pomysłach i współpracy czwórki reprezentantów z każdego kraju wyszehradzkiego.

Harmonogram:
14 – 20 czerwca / godz. 11.00 – 17.00 /  prace nad nad pokazem i próby
20 czerwca / godz. 20.00 / finalny performance

Jak się zgłosić: Organizator prosi o przesyłanie dokumentów w wersji polskiej i angielskiej.

  • CV
  • Portfolio (maks. 20 MB; dla wideo należy dodać linki oraz hasła dostępu)
  • Wypowiedź dotycząca tematu wiodącego, czyli zmian klimatycznych oraz uzasadnienie chęci udziału w projekcie (max. 1000 znaków ze spacjami)

Zgłoszenia drogą mailową na adres magdalena.sadek@ckagora.pl z następującym tytułem: REZYDENCJA ARTYSTYCZNA. 


Nagrody

Zakwaterowanie we Wrocławiu i wyżywienie na czas realizacji projektu, symboliczne 450 zł na własne potrzeby oraz zwrot kosztów przejazdu z i do Wrocławia