Opracowanie koncepcji wyglądu elewacji pawilonów handlowo-usługowych na terenie SBM Ruda w Warszawie

Celem konkursu jest polepszenie estetyki obecnie istniejącej zabudowy (ponad 30 pawilonów handlowo-usługowych) i stworzenie koncepcji ich spójnego wyglądu. Większość z obecnie istniejących pawilonów powstała około 30 lat temu, prowadzona jest w nich działalność o różnym profilu.

Szczegóły konkursu znajdują się pod adresem: http://www.sbmruda.pl/komunikaty,5611


Nagrody

Nagroda główna – 3000 złotych brutto