„Piosenka z ekranu” – konkurs dla dzieci i młodzieży

Organizatorem Konkursu jest International School of Music „Muzofilia” z siedzibą w Warszawie. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat.

Przedmiotem Konkursu jest artystyczne wykonanie piosenki w języku polskim lub angielskim, pochodzącej z filmu fabularnego lub rysunkowego.

Z tytułu udziału w Konkursie pobierana jest opłata wpisowa w wysokości 50 PLN od uczestnika (duet 100 PLN).

Regulamin: https://muzofilia.files.wordpress.com/2023/10/regulamin-i-karta-zgloszeniowa-2023.pdf


Nagrody

W każdej kategorii:
Laureaci I miejsca: nagroda finansowa 500 PLN, 1,5h warsztat wokalny w formie stacjonarnej lub online oraz publikacja zgłoszonego nagrania na kanale YouTube szkoły Muzofilia.
Laureaci II i III miejsca: nagrody rzeczowe, 1,5h warsztaty wokalne w formie stacjonarnej lub online oraz publikacja
zgłoszonego nagrania na kanale YouTube szkoły Muzofilia.
Wyróżnienia:
publikacja zgłoszonego nagrania na kanale YouTube szkoły Muzofilia.