Polish Graphic Design Awards 2021

Czwarta edycja Polish Graphic Design Awards – konkursu poświęconego komunikacji wizualnej i projektowaniu graficznemu w Polsce.

Celem Konkursu jest wybór najlepszych i najważniejszych realizacji polskiego projektowania graficznego i komunikacji wizualnej zrealizowanych w 2020 roku. Konkurs ma za zadanie wyróżnienie i promocję polskich projektantów graficznych oraz podsumowanie najlepszych projektów z 2020 roku.

Konkurs ma charakter otwarty, a jego uczestnikami mogą być wyłącznie pełnoletni obywatele lub rezydenci Polski oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej zarejestrowane i działające w Polsce.

Konkurs dotyczy projektów graficznych związanych z następującymi dziedzinami komunikacji wizualnej: identyfikacja wizualna, plakat, projektowanie krojów pism, ilustracja, wydawnictwa, prasa, infografika, wayfinding, opakowania, motion graphics, digital media, projekty eksperymentalne oraz projekty studenckie.

Opłata organizacyjna: 45 PLN (do 1 marca 2021), 85 PLN (do 1 kwietnia 2021), 125 PLN (do 1 maja 2021).

Organizatorem jest jest studio „Design-Crit” z siedzibą w Warszawie.

Regulamin: https://uploads-ssl.webflow.com/5a2053c4453da0000173d867/600968b7544223210d6f95ce_PGDA_regulamin_2020_02.pdf


Nagrody

W regulaminie (§ 10)