Konkurs na projekt pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego

Gmina Chrzanów ogłasza konkurs na projekt pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego. Obelisk będzie lokalizowany na wewnętrznej tarczy ronda na skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej, Śląskiej i Księdza Skorupki w Chrzanowie.

Celem konkursu jest uzyskanie wybitnego pod względem artystycznym i ideowym projektu pomnika konnego upamiętniającego Rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza Wojska Polskiego, uczestnika kampanii antybolszewickiej i obrońcy Warszawy z 1939 r., współzałożyciela konspiracyjnej organizacji wojskowej, ochotnika do obozu Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, organizatora ruchu oporu wśród więźniów.

Konkurs jest dwuetapowy:
• w I etapie zainteresowane podmioty/osoby zgłaszają chęć udziału w konkursie. Komisja konkursowej po przeanalizowaniu zgłoszeń zakwalifikuje do udziału w II etapie konkursu nie więcej niż pięciu uczestników,
• w II etapie wybrani uczestnicy przygotują prace konkursowe zgodne z wytycznymi.

Terminy:
zgłoszenia do konkursu – etap I – do 27 sierpnia 2018
składanie prac konkursowych (w II etapie) – do 5 listopada 2018

Regulamin i informacje:
https://www.chrzanow.pl/pomnik/


Nagrody

I nagroda – 20 000 zł
II nagroda – 12 000 zł
pozostali uczestnicy zaproszeni do etapu II – po 6 000 zł