Konkurs na pomnik upamiętniający wypędzenia Wielkopolan w czasie II WŚ

Miasto Poznań ogłosiło otwarty jednoetapowy konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na pomnik upamiętniający wypędzenia Wielkopolan w czasie II Wojny Światowej, zlokalizowany w Parku im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Celem konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych pomysłów dotyczących pomnika i wyłonienie najlepszego rozwiązania, który stanie się dziełem o trwałych wartościach kulturowych i społecznych oraz będzie odgrywało ważną rolę w narodowej edukacji historycznej.

Konkursem objęty jest teren w zachodniej części centrum miasta u zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich/Towarowa, w bliskim sąsiedztwie dworca autobusowego i kolejowego.

Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu artysty plastyka lub osoby posiadające właściwe przedmiotowi konkursu doświadczenie.

Warunki
Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej (realizacja Inwestycji: wykonanie pomnika/rzeźby, wykonanie dokumentacji projektowej, prace ziemne i budowlane) nie powinien przekroczyć kwoty 1 000 000 zł brutto.

Terminy
składanie wniosków o udział w konkursie – do 10 września 2018
składanie prac konkursowych – do 8 listopada 2018

Regulamin i informacje:
www.poznan.pl/architektura


Nagrody

I nagroda – 30 000 zł + zaproszenie do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie pomnika oraz kompletnej dokumentacji projektowej (do 700 000 zł)
II nagroda – 20 000 zł
III nagroda – 15 000 zł
trzy wyróżnienia po 5 000 zł