Konkurs na koncepcję pomnika Wojciecha Korfantego

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło konkurs na koncepcję pomnika Wojciecha Korfantego. Po rozstrzygnięciu konkursu pomnik stanie przed ogrodzeniem ogrodu botanicznego, po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania Al. Ujazdowskich z ul. Agrykola w Warszawie. Zgłaszanie udziału do konkursu do 16 lipca 2018.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji pomnika – rzeźby figuralnej wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego – upamiętniającego Wojciecha Korfantego, jedną z najbardziej znaczących postaci XX-wiecznej historii Polski. Upamiętniana postać to przede wszystkim mąż stanu – koncepcja plastyczna pomnika powinna to w wyraźny sposób eksponować.

Konkurs jest jednoetapowy. Uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarówno krajowa jak i zagraniczna.

Terminy:
wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 16 lipca 2018
składanie prac konkursowych – do 12 października 2018

Regulamin i informacje:
http://zabytki.um.warszawa.pl/konkurs-na-koncepcje-pomnika-wojciecha-korfantego

Kontakt:
korfanty-pomnik@um.warszawa.pl


Nagrody

I nagroda – 40 000 zł brutto + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie koncepcji pokonkursowej pomnika
II nagroda – 25 000 zł brutto
wyróżnienie – 15 000 zł brutto