#Powstrzymajhejt

Celem konkursu jest profilaktyka przemocy rówieśniczej, z naciskiem na sytuacje, w których wykorzystywany jest Internet.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli w całej Polsce.

Zasady konkursu:
▪ KROK 1: Obejrzyj film „Homo znaczy człowiek” na www.powstrzymajhejt.pl
▪ KROK 2: Przygotuj scenariusz zajęć wychowawczych w oparciu o ten film
▪ KROK 3: Zgłoś swoją pracę przez stronę projektu

Inicjatorem, pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

Regulamin: https://powstrzymajhejt.pl/download/Regulamin_powstrzymaj_hejt_07.02.2019.pdf


Nagrody

Komisja konkursowa nagrodzi trzy najlepsze prace oraz wybierze dziesięć wyróżnionych.