Próba 3 – Międzynarodowy Konkurs na Eksperyment w Sztukach Wizualnych

Przedmiotem konkursu są prace artystyczne z obszaru sztuk wizualnych. Temat i technika wykonania pracy mogą być dowolne.

Trzecia edycja konkursu „Próba 3” – dzięki nowej, otwartej formule – zaprasza artystów do nadsyłania prac związanych z potrzebą eksperymentowania, a więc podejmowania ryzyka, ingerencji lub niekontrolowanych działań w obszarze praktyk artystycznych, niezależnie od warsztatu formalnego. 

Każdy artysta może zgłosić maksymalnie 1 pracę/1 projekt w obszarze sztuk wizualnych, powstałą w latach 2013-2017, bez ograniczeń dotyczących dyscypliny. Projekty lub prace mogą być zarówno interdyscyplinarne i wieloelementowe jak i wykonane w tradycyjnym warsztacie. Można zgłosić również projekt realizacji obiektu w przestrzeni publicznej.

Wpisowe wynosi 90 zł.


Nagrody

  • Grand Prix – nagroda Prezydenta Miasta Kalisz: 10.000 zł
  • Nagroda Przewodniczącego Rady Miejskiej: 5.000 zł
  • Nagroda Galerii Sztuki im. Jana Tarasina: 2.000 zł oraz wystawa indywidualna