„PRÓBA 5” – międzynarodowy konkurs na eksperyment w sztukach wizualnych

PRÓBA 5 – MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA EKSPERYMENT W SZTUKACH WIZUALNYCH

Piąta edycja konkursu „Próba 5” dla artystów, absolwentów uczelni artystycznych. 

Dzięki otwartej formule – zapraszamy artystów do nadesłania prac związanych z potrzebą eksperymentowania, a więc podejmowania ryzyka, ingerencji lub niekontrolowanych działań  w obszarze praktyk artystycznych niezależnie od warsztatu formalnego.

Każdy artysta może zgłosić maksymalnie 1 prace/1 projekt w obszarze sztuk wizualnych, powstałą w latach 2021-2024, bez ograniczeń dotyczących dyscypliny. Projekty lub prace mogą być zarówno interdyscyplinarne i wieloelementowe, jak i wykonane w tradycyjnym warsztacie.

CEL KONKURSU:  najlepiej formułują słowa Jana Tarasina: „sztuka ciągle ponawia próby ” a „dobre dzieło sztuki zawsze pobudza”. Świat sztuki to niebezpieczna wyprawa wyobraźni w stronę niewymiernego, niestabilnego i pulsującego świata, którego jesteśmy częścią. Oswajanie wyobraźni z niezrównoważonym, zmiennym rytmem dramatycznych konfliktów i monotonnych powtórzeń  odbywa się poprzez otwartość na relatywizm postrzegania przestrzeni, czasu, granic, skali i znaczenia mikro-historii. Pozwala to także na podejmowanie prób zamiany języka umownych symboli na sugestywną wymowę autonomicznych form i znaków, zamianę statycznych opisów (…) na doświadczenie dynamicznego spektaklu. Relatywizm i ryzyko – prowokując wyobraźnię – domagają się  wciąż nowych, precyzyjnych decyzji, rozwiązań i ustaleń, wymagają stałej konfrontacji, stałego wysiłku intelektualnego, nie powalają na stan samozadowolenia czy zagapienia…
Przywołane powyżej fragmenty z esejów Jana Tarasina nie tracą na aktualności. W polu sztuk wizualnych nowe media, nauka i filozofia  powodują, że układ wyzwań dynamizuje się lecz nie porzuca najważniejszych pytań i twórczej, eksperymentalnej kreacji.
Jesteśmy ciekawi w jakie  niebezpieczne wyprawy wyobraźni zabiorą  nas artyści podejmujący kolejne …. „próby”.Opłata konkursowa wynosi 100 PLN.

Zgłoszenia emailem w wersji elektronicznej na adres: proba5@tarasin.pl lub pocztą tradycyjną w terminie od 15.01 do 26.01.2024 r.

Organizatorami konkursu są: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Miasto Kalisz.

Regulamin: https://tarasin.pl/proba-5-miedzynarodowy-konkurs-na-eksperyment-w-sztukach-wizualnych-zaproszenie-do-udzialu/


Nagrody

Grand Prix: nagroda Prezydenta Miasta Kalisza 10 000 PLN
Nagroda Galerii Sztuki im. Jana Tarasina: 4 000 PLN oraz wystawa indywidualna
Nagroda galerii BWA w Tarnowie: 4 000 PLN oraz pobyt studyjny