Projekt Burza – „Flash”

Projekt Burza jest dedykowany studentom uczelni artystycznych (zgłoszenia do projektu mogą składać studenci uczelni artystycznych studiów I i II st.), ma na celu zaprezentowanie najciekawszych postaw artystycznych młodego pokolenia. 

Odsłoną Pierwszej edycji Projektu Burza będzie wystawa pt. „Flash”.

Zdarza się często, że dobre prace nie mogą być zgłoszone do konkursu ponieważ nie są zgodne z jego tematem. Ułatwiamy sprawę. Nie podajemy tematu. Każdy uczestnik do wystawy może zgłosić maksymalnie 2 prace wykonane w okresie ostatnich trzech lat. Materiały wideo nie mogą trwać dłużej niż 10 minut.

Na konkurs można zgłaszać prace z zakresu sztuk wizualnych: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, komiks, wideo, rzeźba, instalacja, obiekt, performance (lub jego dokumentację), projekty intermedialne, multimedialne.

Strona konkursu: http://odaart.pl/?post_type=wydarzenie&p=3550&fbclid=IwAR0–uUDajY6svdFSvstfK_DOr-zk0obsDl30CgkhE3DsiQLsyap_vgFjn0


Nagrody

Udział w wystawie