Przebudzenie Wiosny | Konkurs Fotograficzny

Ogólnopolski, otwarty konkurs fotograficzny, organizowany w dwóch kategoriach:

  • KATEGORIA 1: uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół średnich,
  • KATEGORIA 2: dorośli

Wpisowe: 10 PLN (za ZDJĘCIE !!!).  Można zgłosić max. 3 fotografie. 

 Tematem zdjęć jest szeroko rozumiane „przebudzenie wiosny”, które ze względu na swoją uniwersalność może przybierać wiele znaczeń, często symbolicznych i niejednoznacznych. Wiosna to pora roku, podczas której otaczający nas świat budzi się do życia, słońce świeci coraz mocniej, a dni są coraz dłuższe. Aura optymistycznie nastraja do rzeczywistości i stanowi natchnienie do działania. 

Regulamin: https://ckie.kwilcz.pl/przebudzenie-wiosny.html


Nagrody

Pula nagród: 3 000 PLN + nagrody rzeczowe