Przedszkole jak z bajki – konkurs dla dzieci

Konkurs dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy (dowolną techniką: płaską lub przestrzenną, wykorzystującą materiały plastyczne, recyklingowe lub naturalne) o tytule “Przedszkole jak z bajki!”. Do zdjęcia pracy należy dołączyć krótki opis, napisany przez osobę zgłaszającą (w opisie należy napisać, co przedstawia praca oraz jak odwołuje się do tematu konkursu). Opis nie będzie podlegał ocenie.

Organizatorzy nie przyjmują zgłoszeń grupowych.

Regulamin: https://www.przedszkola.edu.pl/regulamin-konkursu-przedszkole-jak-z-bajki.html
Nagrody

Nagrody rzeczowe