„Racibórz prozą zaczarowany” – konkurs literacki

Celem konkursu literackiego „Racibórz prozą zaczarowany” jest promocja Raciborza poprzez literackie przedstawienie miasta oraz popularyzacja czytelnictwa i wzrost zainteresowania kulturą i literaturą.

Tematem IX edycji konkursu jest „Świat w jednym mieście”.

Czym dla Ciebie jest miasto, w którym żyjesz? Jak widzisz świat, który Cię otacza? Czy dostrzegasz, to co piękne? To, co nowe? Czy dostrzegasz zmianę, a może czujesz nostalgię? Czy świat to ludzie, czy świat to miejsce? I wreszcie – czy miasto może stać się dla kogoś całym światem? Nawiązując do hasła tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, które brzmi „Świat w jednym miejscu”, zapraszamy do kolejnej edycji konkursu literackiego „Racibórz prozą zaczarowany. Świat w jednym mieście”. Edycji szczególnej, ogłoszonej w roku, w którym każdy z nas obserwuje ogromne zmiany wokół. Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy mają potrzebę uporządkowania myśli, przelania na papier refleksji, uczuć, obserwacji, lęków i nadziei. Zatrzymania się, wejrzenia w głąb siebie. Każdy może zinterpretować hasło tegorocznej edycji według siebie, według tego, co gra w głębi duszy. Czekamy na prace, w których zobaczymy serce Raciborza, nasycone historiami, miejscami, ludźmi, nasycone… światłem i światem.

Do konkursu zostaną zakwalifikowane prace napisane prozą (nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 stron maszynopisu). W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 13 lat.

Organizatorami Konkursu jest Miasto Racibórz i Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu

Regulamin: https://www.biblrac.pl/pl/site/wydarzenie/2688-raciborz-proza-zaczarowany.html


Nagrody

I miejsce: 1 000 PLN
II miejsce: 600 PLN
III miejsce: 400 PLN