Śląska Fotografia Prasowa

Biblioteka Śląska w Katowicach we współpracy z Instytutem Fotografii Twórczej w Opawie ogłosiły kolejną, szesnastą edycję międzynarodowego konkursu Śląska Fotografia Prasowa.

Do konkursu zaproszeni są profesjonalni fotograficy i amatorzy, związani ze Śląskiem (województwo śląskie, dolnośląskie, opolskie oraz województwo morawsko-śląskie w Republice Czeskiej) poprzez miejsce zamieszkania lub współpracę ze śląskimi mediami i instytucjami – którzy zgłaszają swoje najlepsze zdjęcia wykonane w 2018 roku.

Prace nadesłane na Konkurs zostaną włączone do zbiorów Biblioteki Śląskiej.

Regulamin konkursu: http://www.bs.katowice.pl/pdf/SFP_2018_Regulamin.pdf


Nagrody

I Nagroda – 4 000 PLN
II Nagroda – 3 000 PLN

III Nagroda – 2 000 PLN