„Śmiechu warte” – konkurs teatralny dla uczniów

Uczestnikami przeglądu mogą być uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych z terenu Sosnowca. Organizatorem przeglądu jest Zagłębiowska Mediateka, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu i odbywa się on w ramach projektu „9. Sosnowiecka Jesień Teatralna. Z przymrużeniem oka”.

Uczestnikami przeglądu mogą być uczniowie szkół, podopieczni instytucji kultury lub uczestnicy grup nieformalnych. Do uczestnictwa mogą przystąpić pojedyncze osoby lub grupy wieloosobowe. Zgłoszenia do przeglądu może dokonać uczestnik indywidualnie lub szkoła/instytucja, do której uczęszcza. Warunkiem przystąpienia do przeglądu jest przygotowanie skeczu/scenki rodzajowej – kabaretowy krótki utwór sceniczny (literacki), stworzony w celu wywołania śmiechu u widzów – w teatralno-aktorskiej interpretacji. Skecz/scenka rodzajowa mogą być wykonane bez akompaniamentu lub z własnym podkładem muzycznym. Każdy uczestnik/grupa może/mogą zgłosić tylko jeden skecz/scenkę rodzajową. Czas prezentacji jednego występu nie powinien przekraczać 10 minut + 5 minut na przygotowanie sceny.

Regulamin: https://www.biblioteka.sosnowiec.pl/index.php/dla-czytelnika/konkursy/2111-smiechu-warte-wez-udzial-w-przegladzie-teatralnymNagrody

Nagrody pieniężne dla zwycięzców: 1. miejsce: 200 PLN; 2. miejsce: 150 PLN; 3. miejsce: 100 PLN. Dla nauczycieli/opiekunów uczestników przewidziano nagrody pieniężne w wysokości: za zajęcie przez uczestnika 1. miejsca: 200 PLN; za zajęcie przez uczestnika 2. miejsca: 150 PLN; za zajęcie przez uczestnika 3. miejsca: 100 PLN.